Trzecia i ostatnia część omówienia Pakietu mobilności w pigułce. Z artykułu dowiesz się jak można prawidłowo zaliczyć odpoczynki do przeprawy promowej, o obowiązkowych powrotach na bazę kierowców i odpoczynkach tygodniowych poza kabiną pojazdu.

Jeśli szukasz więcej informacji o zmianach które przyniósł pakiet mobilności, sprawdź nasze wcześniejsze wpisy w informatorze:
- możliwość wydłużenia czasu jazdy o 1 lub 2 godz.
- dwa skrócone odpoczynki tygodniowe z rzędu za granicą.

1. Odpoczynki tygodniowe powyżej 45h tylko poza kabiną pojazdu.

Każdy odpoczynek tygodniowy (obojętnie czy 45h regularny, czy skrócony 24h+rekompensata) trwający ponad 45 godzin nie może odbywać się w pojeździe. A gdzie dokładnie? W miejscu odpowiednim dla każdej płci, wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną. Pamiętajmy, że wszystkie koszty zakwaterowania poza pojazdem pokrywa pracodawca.

Podstawa prawna: Roz (WE) nr 561/2006 z dn. 15 marca 2006 r., Art. 8 punkt 8

2. Obowiązkowe powroty kierowców co 4 lub 3 tygodnie na bazę lub do miejsca zamieszkania.

W każdym okresie kolejnych 4 tygodni przedsiębiorstwo ma umożliwić zjazd kierowcy na bazę (lub do jego miejsca zamieszkania) aby mógł odebrać odpoczynek 45h. Obojętnie czy to będzie odpoczynek tygodniowy regularny 45h czy skrócony 24h wraz z rekompensatami - jeśli przekroczą łącznie 45h

Czy znaczy to, że co 4 tygodnie kierowca musi zjechać obowiązkowo na bazę? I tak … i nie. Pracodawca ma umożliwić powrót, ale kierowca może odmówić zjazdu - jeśli ma takie życzenie np. z chęci większego zarobku (kierowcy ze wschodu), czy kwarantanny. Podpisując odpowiednie oświadczenie po lub przed wyjazdem, praca dłużej niż 4 tygodnie jest dalej możliwa, ale nie obowiązkowa!

Podstawa prawna: Roz (WE) nr 561/2006 z dn. 15 marca 2006 r., Art. 8 punkt 8

naczepa tira na promie. Pakiet mobilności. Zdjęcie autorstwa dimitri-houtteman. 3. Możliwość zaliczenia odpoczynków do przeprawy promowej.

Zgodnie z ustawą:
” W przypadku, gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę. Podczas tego regularnego dziennego okresu odpoczynku lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi mieć do dyspozycji kabinę sypialną, koję lub kuszetkę”

W skrócie: jeśli łączny czas wjazdu i zjazdu z promu/pociągu nie trwa dłużej niż 1 godzinę, to całość operacji przeprawy można zaliczyć do odpoczynku.

Ustawa przewiduje trzy warianty dla takiego odstępstwa:

a) przeprawa w całości wliczona do regularnego 11h dziennego okresu odpoczynku
Warunki do spełnienia:
- kierowca musi mieć do dyspozycji kabinę sypialną, koję lub kuszetkę
- kierowca wykorzystuje regularny 11h dzienny okres odpoczynku
- w dniu przeprawy nie więcej niż 12h pracy (godzinę zostawiamy sobie na wjazd i zjazd)
- wjazd i zjazd (tylko dwa przerwania odpoczynku) trwają łącznie nie dłużej niż godzinę

Dla przykładu:
Rozpoczęty odpoczynek 2h + wjazd na prom 30min + 2h na promie + zjazd z promu 20min + 7h reszta odpoczynku

Odpoczynki: 2h+2h+7h = 11h, więc regularny 11h dzienny okres odpoczynku łącznie z przeprawą odebrany prawidłowo.

b) przeprawa w całości wliczona do skróconego 24h tygodniowego okresu odpoczynku
Warunki do spełnienia:
- kierowca musi mieć do dyspozycji kabinę sypialną, koję lub kuszetkę.
- w dniu przeprawy nie więcej niż 12h pracy
- wjazd i zjazd (tylko dwa przerwania odpoczynku) trwają łącznie nie dłużej niż godzinę

Dla przykładu:
Rozpoczęty odpoczynek 2h + wjazd na prom 30min + 4h na promie + zjazd z promu 20min + 18h reszta odpoczynku

Odpoczynki: 2h+4h+18h = 24h, więc skrócony 24h tygodniowy okres odpoczynku łącznie z przeprawą odebrany prawidłowo.

c) przeprawa w całości wliczona do regularnego 45h tygodniowego okresu odpoczynku
Warunki do spełnienia:
- kierowca ma do dyspozycji kabinę sypialną na promie lub w pociągu.
- podróż promem/pociągiem jest zaplanowana na przynajmniej 8 godzin
- w dniu przeprawy nie więcej niż 12h pracy
- wjazd i zjazd (tylko dwa przerwania odpoczynku) trwają łącznie nie dłużej niż godzinę

Dla przykładu:
Rozpoczęty odpoczynek 2h + wjazd na prom 30min + 9h na promie + zjazd z promu 20min + 34h reszta odpoczynku

Odpoczynki: 2h+9h+34h = 45h, więc regularny 45h tygodniowy odpoczynek łącznie z przeprawą odebrany prawidłowo

A co z podwójną obsadą?

Odpoczynek w podwójnej obsadzie normalnie trwa 9h, jednak dla przeprawy promowej trzeba zrobić wyjątek. Z 30h doby dla podwójnej obsady trzeba zarezerwować sobie 11h na odpoczynek i 1h na wjazd/zjazd z promu, czyli pozostaje 18h na pracę. Wtedy mamy pewność zrobienia prawidłowego odpoczynku na promie.

Podstawa prawna: Roz (WE) nr 561/2006 z dn. 15 marca 2006 r., Art. 9

4. Przerwa 45 min w załodze kilkuosobowej.

W przypadku pracy w załodze kilkuosobowej kierowca może wykorzystać przerwę trwającą 45 minut w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę, pod warunkiem, że kierowca, który ma przerwę, nie jest zaangażowany w pomoc kierowcy prowadzącemu pojazd.

Nic nowego, przepis został tylko doprecyzowany - drugi kierowca może odbywać przerwę w pojeździe pod warunkiem niewykonywania wtedy żadnej innej pracy (np. pomoc drugiemu kierowcy)

Podstawa prawna: Roz (WE) nr 561/2006 z dn. 15 marca 2006 r., Art. 7 akapit 3.

5. Obowiązek wpisania na wykresówkach symbolu krajów rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Aktualnie do obowiązku wpisania miejscowości trzeba dopisać również symbol kraju rozpoczęcia jak i zakończenia.

Dla przykładu:
było: Kraków godz. 12:00 – Kraków godz. 20:00, teraz wpisujemy PL Kraków godz. 12:00 – PL Kraków godz. 20:00
było: Berlin godz. 12:00 – Warszawa godz. 20:00, teraz wpisujemy DE Berlin godz. 12:00 – PL Warszawa godz. 20:00

Dodatkowo, jeśli wykonujesz transport międzynarodowy w pojeździe z tachografem analogowym, to zgodnie z nowelizacją należy zatrzymać się na granicy (lub w pierwszym bezpiecznym miejscu po przejechaniu granicy), i wpisać na wykresówkę symbol tego kraju.

Od 02-02-2022 r. obowiązek ten dotyczyć będzie również pojazdów z tachografami cyfrowymi. W ten sposób Unia chce zachęcić przedsiębiorców do wymiany tachografów na nowego typu, które automatycznie będą rejestrować przekroczenie granicy państwa.

Podstawa prawna: Roz (UE) nr 165/2014 art. 34, ust.7.

Masz jakieś uwagi co do tekstu? Nie zgadzasz się z czymś, lub znalazłeś błąd? Napisz do nas maila: biuro@tachoplus.pl, dziękujemy!

Skontaktuj się z nami


Zadzwoń na nr 459 580 850 lub napisz na email: biuro@tachoplus.pl


Dołącz do nas na Facebooku


Polityka prywatności