Druga część omówienia Pakietu mobilności w pigułce. Z artykułu dowiesz się, jak poprawnie zrobić: dwa skrócone odpoczynki tygodniowe z rzędu za granicą.

Jeśli szukasz więcej informacji o zmianach które przyniósł pakiet mobilności, sprawdź nasze wcześniejsze wpisy w informatorze:
- przeprawa promowa, odpoczynki tygodniowe poza kabiną pojazdu i obowiązkowe powroty na bazę.
- możliwość wydłużenia czasu jazdy o 1 lub 2 godz.

Zgodnie z ustawą:
”W drodze odstępstwa kierowca wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy może, poza państwem członkowskim siedziby, wykorzystać dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, pod warunkiem, że w ciągu kolejnych (wykryto błąd w tłumaczeniu ustawy! ma być” w każdych dowolnych”, a nie” dowolnych kolejnych”) czterech tygodni wykorzysta przynajmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej dwa będą regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku.”

O co chodzi w skrócie:
Jeśli kierowca jeździł za granicą i zrobił dwa skrócone tygodniowe odpoczynki pod rząd, to na trzeci tygodniowy odpoczynek powinien zjechać do domu. Chodzi tu o każdy odpoczynek tygodniowy który jest dłuższy niż 45h (regularny 45h lub skrócony 24h + rekompensaty).

Pakiet mobilności zmainy. Tachoplus. Dla przykładu:
a) rekompensata do odebrania za 1 tydzień 11h + za 2 tydzień 11h daje łącznie 22h do odbioru. 22h rekompensaty + 24h odpoczynek tygodniowy skrócony > 45h, należy zjechać do domu/na bazę.
b) po dwóch skróceniach tygodniowych następny odpoczynek tygodniowy nie może być już inny niż regularny 45h, należy zjechać do domu/na bazę.

Korzystając z tego odstępstwa, w okresie czterech tygodni (a nie standardowo dwóch) mają się znaleźć dwa skrócone odpoczynki 24h i dwa regularne odpoczynki 45h. Odpoczynki w wybranych 4 tygodniach sprawdzamy dowolnie np. dwa odpoczynki 45h mogą być w jednym tygodniu (np. odpoczynek 45h który przypada z niedzieli na poniedziałek można zaliczyć do dowolnego tygodnia, ale nie obu).

Dla przykładu:
Odpoczynki za granicą: 1 tydzień skrócony 24h + 2 tydzień skrócony 24h + 3 tydzień regularny 45h + 4 tydzień regularny 45h. Łącznie w czterech tygodniach jazdy mamy 2x24h + 2x 45h tygodniowych odpoczynków, wszystko ok.

Warunki do spełnienia:
a) oba tygodniowe odpoczynki skrócone rozpoczynamy poza państwem zamieszkania kierowcy i siedziby pracodawcy.
b) w przypadku, gdy wykorzystano dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, następujący po nich okres tygodniowego odpoczynku musi być poprzedzony okresem odpoczynku będącym rekompensatą za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku.
c) w przypadku, gdy kierowca wykorzystał dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku firma organizuje pracę tego kierowcy w taki sposób, by mógł on wrócić przed rozpoczęciem regularnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata

czyli

ad a) obowiązkowo dwa skrócenia 24h za granicą, aby móc zastosować. Jeśli chociaż jedno skrócenie nie spełnia tego warunku, to nie można stosować odstępstwa.
ad b) przed następnym odpoczynkiem (może być skrócony 24h) trzeba oddać rekompensaty za te dwa tygodnie.

I tu mała uwaga: GITD przedstawiło swoją wstępną interpretację tego przepisu - rekompensatę ich zdaniem odbiera się bezpośrednio przed regularnym odpoczynkiem 45h, więc zjazd przed tym terminem.

Przykład liczenia GITD: odpoczynek 45h zaczyna się w sobotę o godz. 12:00, więc odejmujemy czas dwóch rekompensat (przyjmijmy 12h+12h = 24 h) + 9h odpoczynku dziennego. Daje nam to godz. 03:00 w piątek na rozpoczęcie odpoczynku, aby móc najpierw odebrać rekompensatę przed 45h.

Jest to na razie kwestia sporna, więc jeśli kierowca wrócił przed rozpoczęciem regularnego okresu odpoczynku, ale nie zrekompensował całego okresu bezpośrednio przed i otrzymał za to mandat od GITD, to zawsze można napisać odwołanie.

ad c) jeśli odebrałem dwa skrócone tygodniowe odpoczynki pod rząd za granicą, to mam zjechać do domu/na bazę przed rozpoczęciem regularnego odpoczynku 45h, aby zrekompensować skrócenia.

Tyle jeśli chodzi o ten konkretny zapis.

Niestety zapis tej ustawy jest dość nieprecyzyjny. Niektórzy z was mogli już zauważyć, że i od tego odstępstwa można stosować różne wyjątki, które spowodują, że po dwóch skróceniach za granicą na trzeci odpoczynek tygodniowy wcale do domu nie zjadą.

AKTUALIZACJA

Dnia: 01-12-2020 Komisja Europejska odpowiedziała na najbardziej dręczące pytania wprowadzonego pakietu mobilności dot. interpretacji nowowprowadzonych przepisów. W odpowiedzi na pytanie IV dot. dwóch skróceń pod rząd, Komisja zajęła stanowisko, że skrócenia trzeba oddać łącznie i dołączyć do obowiązkowego regularnego tygodniowego odpoczynku, który występuje po tych dwóch skróceniach.

Należy pamiętać, że podana odpowiedź ma służyć jako „przewodnik” dla służb, nie jest to ostateczna wersja, a przepis jest tak sformułowany, że pozwala dalej na różne interpretację. Dlatego zostawiam przykłady podane poniżej, gdyż są to sytuacje, które mogą się wydarzyć na drodze każdemu, za które można otrzymać karę, ale w myśl aktualnie obowiązujących przepisów jest dalej możliwość odwołania.

Całość po angielsku można przeczytać tutaj: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/mobility-package-qa_pl


Nie będę się zagłębiał w każdy przypadek, bo myślę, że sytuacji takich może być sporo i ciężko byłoby je wszystkie opisać, podam tylko dwa przykłady:

Przykład 1 - mało pracy/przestoje w tygodniu pracy
Każdy dzienny okres odpoczynku (9h/11h) który będzie trwał dłużej niż 45h wypadający w tygodniu może spowodować, że nie będzie wymagany zjazd na trzeci tydzień, pomimo dwóch skróceń za granicą. Warunek to odebranie rekompensaty za dwa skrócenia przed końcem 3 tygodnia (w samym tygodniu lub pod koniec)

Zgodnie z ustawą:
„w ciągu każdych dowolnych czterech tygodni wykorzysta przynajmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej dwa będą regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku”

więc może okazać się, że wymagane 2 regularne odpoczynki 45h są już odebrane w 4 tygodniach, wtedy zjazd może nastąpić dopiero na 4 tydzień.

A co z trzecim już skróceniem pod rząd? Liczymy go już „po staremu”, czyli każdy wydłużony okres pracy musi być kompensowany równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

Przykład 2 - bardzo krótkie skrócenia tygodniowe (nie dłuższe w sumie niż 21h)
Jeśli łącznie do odebrania mamy tylko np. 14h (pierwszy skrócony tygodniowy okres odpoczynku wyniósł np. 41h, a drugi 35h, 4h+10h=14h)

Zgodnie z ustawą:
” w przypadku, gdy wykorzystano dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, następujący po nich okres tygodniowego odpoczynku musi być poprzedzony okresem odpoczynku będącym rekompensatą za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku”

chodzi tu o okres tygodniowego odpoczynku, czyli 24h, a nie 45h

oraz

Zgodnie z ustawą:
” w przypadku, gdy kierowca wykorzystał dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku firma organizuje pracę tego kierowcy w taki sposób, by mógł on wrócić przed rozpoczęciem regularnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata”

to można w trakcie trzeciego tygodnia:

a) np. w środę brakujące 14h dodać do odpoczynku dziennego 9h lub 11h (odpoczynek dzienny trwa wtedy 23h lub 25h), w piątek praca i w sobotę odbierać trzeci skrócony tygodniowy okres odpoczynku 24h (jak pisałem wcześniej trzecie skrócenie oddaje się” po staremu”, czyli do końca 3 tygodnia)
b) np. w piątek dodać brakujące 14h. do sobotniego trzeciego skróconego tygodniowego okres odpoczynku 24h, co daje łącznie 38h odpoczynku tygodniowego

więc oba warunki ustawy zostały spełnione:
- okresy trzeciego tygodniowego odpoczynku zostały poprzedzone rekompensatami
- rekompensata wraz z odpoczynkiem (14h+24h=38h) nie naruszyła wymaganego w ustawie tygodniowego odpoczynku trwającego powyżej 45h, a zatem powrotu na bazę

Pamiętajmy, że zasada dwóch odpoczynków tygodniowych (2 regularnych 45h lub 1 regularny 45h + 1 skrócony 24h) w ciągu każdych kolejnych dwóch tygodni dalej obowiązuje, powyższa informacja dotyczy wyłącznie opisanego odstępstwa.

Podstawa prawna: Roz (WE) nr 561/2006 z dn. 15 marca 2006 r., Art. 8 punkt 6,6b i 8a

Masz jakieś uwagi co do tekstu? Nie zgadzasz się z czymś, lub znalazłeś błąd? Napisz do nas maila: biuro@tachoplus.pl, dziękujemy!!

Skontaktuj się z nami


Zadzwoń na nr 459 580 850 lub napisz na email: biuro@tachoplus.pl


Dołącz do nas na Facebooku


Polityka prywatności