Druga część omówienia Pakietu mobilności w pigułce. Z artykułu dowiesz się, jak poprawnie zrobić: dwa skrócone odpoczynki tygodniowe z rzędu za granicą.

Jeśli szukasz więcej informacji o zmianach które przyniósł pakiet mobilności, sprawdź nasze wcześniejsze wpisy w informatorze:
- przeprawa promowa, odpoczynki tygodniowe poza kabiną pojazdu i obowiązkowe powroty na bazę.
- możliwość wydłużenia czasu jazdy o 1 lub 2 godz.

Zgodnie z ustawą:
”W drodze odstępstwa kierowca wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy może, poza państwem członkowskim siedziby, wykorzystać dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, pod warunkiem, że w ciągu kolejnych (wykryto błąd w tłumaczeniu ustawy! ma być” w każdych dowolnych”, a nie” dowolnych kolejnych”) czterech tygodni wykorzysta przynajmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej dwa będą regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku.”

O co chodzi w skrócie:
Jeśli kierowca jeździł za granicą i zrobił dwa skrócone tygodniowe odpoczynki pod rząd, to na trzeci tygodniowy odpoczynek powinien zjechać do domu. Chodzi tu o każdy odpoczynek tygodniowy który jest dłuższy niż 45h (regularny 45h lub skrócony 24h + rekompensaty).

Pakiet mobilności zmainy. Tachoplus. Dla przykładu:
a) rekompensata do odebrania za 1 tydzień 11h + za 2 tydzień 11h daje łącznie 22h do odbioru. 22h rekompensaty + 24h odpoczynek tygodniowy skrócony > 45h, należy zjechać do domu/na bazę.
b) po dwóch skróceniach tygodniowych następny odpoczynek tygodniowy nie może być już inny niż regularny 45h, należy zjechać do domu/na bazę.

Korzystając z tego odstępstwa, w okresie czterech tygodni (a nie standardowo dwóch) mają się znaleźć dwa skrócone odpoczynki 24h i dwa regularne odpoczynki 45h. Odpoczynki w wybranych 4 tygodniach sprawdzamy dowolnie np. dwa odpoczynki 45h mogą być w jednym tygodniu (np. odpoczynek 45h który przypada z niedzieli na poniedziałek można zaliczyć do dowolnego tygodnia, ale nie obu).

Dla przykładu:
Odpoczynki za granicą: 1 tydzień skrócony 24h + 2 tydzień skrócony 24h + 3 tydzień regularny 45h + 4 tydzień regularny 45h. Łącznie w czterech tygodniach jazdy mamy 2x24h + 2x 45h tygodniowych odpoczynków, wszystko niby się zgadza. Tylko ustawa nakazuje zjazd po dwóch następujących po sobie skróconych odpoczynkach tygodniowych na bazę. Ale co by było, gdyby kierowca odebrał pierwsze skrócenie z odpoczynkiem dobowym w drugim tygodniu, i od razu drugie skrócenie w trzecim? Wtedy dochodzi do sytuacji, że kierowca nie musi zjeżdżać na bazę, bo ma 2x24h i 2x45h w miesiącu, więc zgodnie z ustawą.

Warunki do spełnienia:
a) oba tygodniowe odpoczynki skrócone rozpoczynamy poza państwem zamieszkania kierowcy i siedziby pracodawcy.
b) w przypadku, gdy wykorzystano dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, następujący po nich okres tygodniowego odpoczynku musi być poprzedzony okresem odpoczynku będącym rekompensatą za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku.
c) w przypadku, gdy kierowca wykorzystał dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku firma organizuje pracę tego kierowcy w taki sposób, by mógł on wrócić przed rozpoczęciem regularnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata

czyli

ad a) obowiązkowo dwa skrócenia 24h za granicą, aby móc zastosować. Jeśli chociaż jedno skrócenie nie spełnia tego warunku, to nie można stosować odstępstwa.
ad b) przed następnym odpoczynkiem (może być skrócony 24h) trzeba oddać rekompensaty za te dwa tygodnie.

AKTUALIZACJA

Dnia: 01-12-2020 Komisja Europejska odpowiedziała na najbardziej dręczące pytania wprowadzonego pakietu mobilności dot. interpretacji nowowprowadzonych przepisów. W odpowiedzi na pytanie IV dot. dwóch skróceń pod rząd, Komisja zajęła stanowisko, że skrócenia trzeba oddać łącznie i dołączyć do obowiązkowego regularnego tygodniowego odpoczynku, który występuje po tych dwóch skróceniach.

Należy pamiętać, że do czasu za skrócenia trzeba doliczyć jeszcze 9h lub 11h odpoczynek dzienny, więc czas do którego powinniśmy zjechać na bazę w trzecim tygodniu to 9h+21h+21h przed planowanym odpoczynkiem tygodniowym.

Całość po angielsku można przeczytać tutaj: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/mobility-package-qa_pl


Pamiętajmy, że zasada dwóch odpoczynków tygodniowych (2 regularnych 45h lub 1 regularny 45h + 1 skrócony 24h) w ciągu każdych kolejnych dwóch tygodni dalej obowiązuje, powyższa informacja dotyczy wyłącznie opisanego odstępstwa.

Podstawa prawna: Roz (WE) nr 561/2006 z dn. 15 marca 2006 r., Art. 8 punkt 6,6b i 8a

Masz jakieś uwagi co do tekstu? Nie zgadzasz się z czymś, lub znalazłeś błąd? Napisz do nas maila: biuro@tachoplus.pl, dziękujemy!!

Skontaktuj się z nami


Zadzwoń na nr 459 580 850 lub napisz na email: biuro@tachoplus.pl


Dołącz do nas na Facebooku


Polityka prywatności