Prowadząc działalność gospodarczą zorientowaną na branżę transportową, ewidencja czasu pracy kierowców jest zadaniem, którym z pewnością będziemy musieli się zająć. Jest to bowiem obowiązek zapisany w ustawie o czasie pracy kierowców - zarówno w polskich i europejskich przepisach, jak i w kodeksie pracy. Jeżeli ewidencja nie jest prowadzona prawidłowo, albo co gorsza w ogóle, narażamy wtedy naszą firmę na ogromne straty finansowe. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że przy kontroli z PIP, zostanie na nas nałożona grzywna.

Ewidencja czasu pracy kierowców

Czym jest ewidencja czasu pracy kierowców?


W dużym uproszczeniu ewidencja czasu pracy kierowców to spis wszystkich czynności, które wykonywane są na umowie dla danego pracodawcy przez kierowców, bez względu na podstawę prawną nawiązania stosunku pracy (umowa, mianowanie, powołanie czy wybór). Wszystko po to, aby prawidłowo ustalić ich wynagrodzenie, a także inne świadczenia dotyczące pracy. W wypadku przedsiębiorstw, które nie miały wcześniej do czynienia z czymś podobnym, może być to niemałym utrudnieniem. Nawet duże, doświadczone firmy, muszą poświęcać naprawdę sporo uwagi na to, aby ich ewidencja czasu pracy kierowców była sporządzona prawidłowo. Warto wiedzieć, że obowiązek ten nie musi być koniecznie wykonywany przez firmę transportową samodzielnie.

Jakie konsekwencje niesie za sobą brak lub błędy w ewidencji czasu pracy kierowców?


Jeśli podczas kontroli okaże się, że w ewidencji widnieją pewne nieprawidłowości, niestety firma będzie musiała ponieść karę. Ta zwykle sięga od 1 000 zł do nawet 30 000 zł. Co więcej, nawet fakt jej nałożenia, nie zwalnia przedsiębiorstwa z konieczności uzupełnienia dokumentacji za okres, który został skontrolowany.

Dzięki ewidencji możliwe jest prawidłowe ustalenie wynagrodzenia dla kierowcy. Gdy zostaną stwierdzone błędy w dokumentacji, pojawi się wówczas wymóg, aby po raz kolejny przeliczyć świadczenia, co może oznaczać też konieczność wyrównania wypłaconej wcześniej płacy. Sama kontrola dotyczyć może również naruszeń związanych z czasem pracy kierowców. Każdy pracodawca odpowiada za przestrzeganie przepisów mówiących o długości pracy w jednej dobie, oraz następnych tygodniach pracy. Jeśli te nie są brane pod uwagę, kary finansowe mogą być bardzo surowe. W razie kontroli, konsekwencjami uchybień lub matactwa na tym polu może być cofnięcie zezwoleń, a nawet samej licencji na przewozy.

Ewidencja czasu pracy kierowców to coś szczególnie istotnego, stąd musi być ona prowadzona regularnie i z bardzo dużą uwagą. Nie chcąc popełnić żadnych błędów na tym polu, takie zadanie warto powierzyć właśnie nam, czyli specjalistom z tego zakresu.

Ewidencja czasu pracy kierowców w dobrych rękach


Jesteśmy firmą która świadczy kompleksowe usługi związane właśnie ze sporządzaniem ewidencji. Zajmujemy się także rozliczanie czasu pracy kierowców na podstawie tarczek, kart drogowych, książek czasu pracy, karty kierowców, lub też zapisów z GPS pojazdów. Profesjonalnie zajmiemy się rozliczeniem wszelkich diet oraz koszów delegacji. Weźmiemy pod uwagę nadgodziny, pracę w godzinach nocnych, a przy tym przygotujemy ewidencję oraz wnikliwą analizę czasu pracy każdego, zatrudnionego przez firmę kierowcy. Co bardzo ważne, wszelkie informacje dostarczamy klientom w postaci czytelnych i jasnych raportów, które są zgodne z wszelkimi wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Transportu Drogowego.

Skontaktuj się z nami


Zadzwoń na nr 459 580 850 lub napisz na email: biuro@tachoplus.pl


Dołącz do nas na Facebooku


Polityka prywatności