Pakiet Mobilności wprowadzony i działa, więc dla tych co nie wiedzą jeszcze co i jak małe omówienie. Z artykułu dowiesz się jak prawidłowo wydłużyć czas jazdy o godzinę lub dwie.

Jeśli szukasz więcej informacji o zmianach które przyniósł pakiet mobilności, sprawdź nasze wcześniejsze wpisy w informatorze:
- przeprawa promowa, odpoczynki tygodniowe poza kabiną pojazdu i obowiązkowe powroty na bazę.
- dwa skrócone odpoczynki tygodniowe z rzędu za granicą.

Możliwość wydłużenia czasu jazdy o 1 lub 2 godz.

Wszyscy (tak wszyscy - nie tylko zagranica, ale krajówka również) dostali możliwość wydłużenia czasu jazdy o 1 lub 2 godz. podczas powrotu kierowcy z trasy do bazy lub miejsca zamieszkania.

a) wydłużenie czasu jazdy o 1h
Wymaga wykorzystania na bazie odpoczynku tygodniowego skróconego 24h lub regularnego 45h.

Dla przykładu:

 • wariant jazdy na 9h: 4:30 jazdy + 45min przerwy + 4:30 jazdy + 45 min przerwy + 1h jazdy
 • wariant jazdy na 10h: 4:30 jazdy + 45min przerwy + 4:30 jazdy + 45 min przerwy + 2h jazdy
 • Pakiet mobilności. Tachoplus.
  b) wydłużenie czasu jazdy o 2h
  Wymaga wykorzystania na bazie odpoczynku tygodniowego regularnego 45h. oraz bezpośrednio przed dodatkowym czasem wykorzystania przerwy trwającej nieprzerwanie 30 minut (jeśli wcześniej była przerwa 45 min to się zalicza)

  Dla przykładu:

 • wariant jazdy na 9h: 4:30 jazdy + 45min przerwy + 4:30 jazdy + 45 min przerwy (warunek min 30 min przerwy spełniony) + 2h jazdy.
 • wariant jazdy na 10h: 4:30 jazdy + 45min przerwy + 4:30 jazdy + 45 min przerwy + 1h jazdy + 30 min przerwy + 2h jazdy.

 • Warunki do spełnienia: - powrót kierowcy z trasy do bazy firmy lub miejsca zamieszkania - można naruszyć tygodniowy (56h), lecz nie dwutygodniowy (90h) czas jazdy (przynajmniej nie z tego przepisu) - każde naruszenie należy opisać na wydruku z tachografu zgodnie z art 12/561/2006 najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój i podać WAŻNY powód naruszenia. - każdy okres wydłużenia jazdy należy zrekompensować równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.


  A co z podwójną obsadą?

  Pakiet pozwala na wykorzystanie wydłużenia w ramach max 21 godzin pracy (21h praca + 9h odpoczynku), więc jest to granica nieprzekraczalna. Kierowcy dodatkowym czasem jazdy mogą się dowolnie podzielić w zespole. Warunki do spełnienia pozostają identyczne jak w pojedynczej obsadzie.

  Tyle w skrócie, niedługo reszta zmian z pakietu.

  Źródło:
  ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1)

  Masz jakieś uwagi co do tekstu? Nie zgadzasz się z czymś, lub znalazłeś błąd? Napisz do nas maila: biuro@tachoplus.pl, dziękujemy!

  Skontaktuj się z nami


  Zadzwoń na nr 459 580 850 lub napisz na email: biuro@tachoplus.pl


  Dołącz do nas na Facebooku


  Polityka prywatności